Privacybeleid

Dit Privacybeleid preciseert de manier waarop The Rock Real Estate (de “Makelaar”) persoonsgegevens van gebruikers van de website van de Makelaar (beschikbaar op therockrealestate.be – de “Website”) verzamelt en gebruikt, alsmede de doelstelling van dergelijke verzameling en gebruik. De Makelaar is geëngageerd om uw privacy te verzekeren, zal de door u verstrekte informatie beschermen en zal het uitsluitend gebruiken overeenkomstig de volgende bepalingen, en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd door de Makelaar gewijzigd worden en daarom nodigen wij u uit regelmatig de inhoud ervan te verifiëren.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens en doel van de verwerking 

 

Door de toegang tot of het gebruik van de Website, kan de Makelaar bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken, zoals uw voor- en familienaam, e-mailadres, bedrijf waartoe u behoort (naargelang), fysiek adres, telefoonnummer, taalkeuze, interacties, en details betreffende onroerende goederen die u zoekt (zoals: koop/huur, voor mijzelf/om te investeren, huis/appartement/parking/land/kantoor/commerciële eigendom, budget, aantal slaapkamers, locatie, faciliteiten). U erkent dat deze persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt met als doel het instellen van de gewenste taal in de Website, de controle van uw toegangsrechten, u te contacteren en het beantwoorden van uw vragen, modeldocumentatie genereren die nuttig is voor transacties. Daarnaast kan de Makelaar uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketing doeleinden per e-mail (afhankelijk van uw voorafgaande toestemming).

Rechtsgrond voor de verwerking

 

De Makelaar heeft een legitiem belang om deze persoonsgegevens te verwerken om uw voorkeuren te matchen en te identificeren welke eigendommen voor u relevant zijn. De Makelaar beroept zich op uw toestemming om u elektronische directe-marketing communicaties te verzenden.

Overdracht van persoonsgegevens

 

U erkent dat de Makelaar uw persoonsgegevens kenbaar kan maken aan haar onderaannemers voor de bovengenoemde doeleinden, dit zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte, met name onze website provider. U erkent dat dit kan leiden tot de overdracht van uw persoonsgegevens naar landen die geen passend beschermingsniveau bieden. Passende contractuele maatregelen zullen worden getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de met toepasselijke privacywetgeving en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Een kopie van deze passende contractuele maatregelen kan u worden bezorgd op eenvoudig verzoek.

Links naar andere websites

 

De Website kan links creëren naar andere websites, die niet zijn onderworpen aan dit Privacybeleid. De Makelaar raadt u aan om het privacybeleid te onderzoeken dat van toepassing is op deze andere websites. De Makelaar is niet verantwoordelijkheid voor de praktijken van deze websites met betrekking tot persoonsgegevens en privacy en raadt u aan het privacybeleid van elke website te bekijken alvorens persoonsgegevens openbaar te maken.

Bescherming van persoonsgegevens en duurtijd van de opslag

 

Maatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat en up to date zijn en niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen voor zolang als u een cliënt bent van de Makelaar of zoekt om een eigendom te (ver)kopen of te (ver)huren en zal hierna worden gewist binnen twaalf (12) maanden. Er zullen eveneens maatregelen worden getroffen ter bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en accidenteel verlies of vernietiging of schade aan de gegevens.

Uw rechten

 

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, zoals verzamelt en verwerkt door de Makelaar, en op verzoek tot wijziging of afschaffing van persoonsgegevens die betrekking tot u hebben indien deze onjuist of onnodig zijn. U heeft ook het recht om de beperking van de verwerking te vragen of zich te verzetten tegen de verwerking alsook de overdraging te vragen van de gegevens (wanneer toepasselijk). Wanneer toepasselijk, heeft u het recht om op elk moment uw toestemming voor een verwerking in te trekken, zonder afbreuk te maken op de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen voorafgaand aan een dergelijke intrekking. Om deze rechten uit te oefenen, stuur een e-mail naar peter@therockrealestate.be, samen met een kopie van uw identiteitskaart of andere identificatiedocument. Bovendien, kunt u, naargelang het geval, op elk ogenblik, kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden, door het volgen van de bovengenoemde procedure. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (zoals in de Lidstaat van de Europese Unie waar uw gewone verblijfplaats zich bevindt, uw werkplaats of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan) als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens u aangaande een schending van de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens uitmaakt.

Contact informatie

 

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de Website of deze Gebruiksvoorwaarden, aarzel dan niet om ons te contacteren per e-mail op peter@therockrealestate.be of op het volgende adres Veldrijk 41, 8530 Harelbeke