Onze diensten

Ik verleen hoofdzakelijk advies in aan- en verkoop van onroerende goederen zoals waardebepalingen, ondersteuning bij aankoop en verkoop en projectontwikkeling. Verhuur doe ik als service aan bestaande klanten wanneer het mij wordt gevraagd. Verder zijn er geen problemen, enkel oplossingen als het gaat over uw financiering, verzekering, opsplitsing, kettingverkoop,… van uw eigendom. Ondertussen heb ik een netwerk uitgebouwd van professionals zodat u alle info en advies onder 1 dak kan vinden. We wijzen u graag de weg en gaan geen uitdagingen uit de weg. Verder heb ik er al een sport van gemaakt om eigendommen die lang te koop hebben gestaan te herlanceren en ze toch bij de juiste koper te brengen door een andere manier van aanpakken.

Zakelijke bijeenkomst